About us

Statistically significant

  • Fitness class
  • Yoga Class
  • Rumba Class

PT Certificate

Fitness certificate 80%
Yoga certificate 50%
Rumba certificate 70%
Muay Thai certificate 50%
Kick boxing certificate 70%

Fun fact

36

Personal trainer

380+

Customers

15

Agency

Our stories

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn? chúng tôi chân thành biết ơn đóng góp quý báo mà bạn cung cấp.

Our key members

Our partners