CÁC LOẠI BÁNH KẸO NGOẠI NHẬP

Hết hàng
 Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g  Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g
25,000₫
-15%
 BÁNH QUY BƠ HAITAI HÀN QUỐC 302G  BÁNH QUY BƠ HAITAI HÀN QUỐC 302G
29,750₫ 35,000₫
Hết hàng
 Combo 22 Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g  Combo 22 Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g
485,000₫
Hết hàng
 Combo 4 Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g  Combo 4 Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g
90,000₫
Hết hàng
 Combo 9 Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g  Combo 9 Bánh bông lan ông già Hàn Quốc 105g
200,000₫
 KẸO GỪNG HÀN QUỐC 200g  KẸO GỪNG HÀN QUỐC 200g
50,000₫
 KẸO QUẾ HÀN QUỐC 200g  KẸO QUẾ HÀN QUỐC 200g
50,000₫