CHEONG KWAN JANG

 Cao chiết xuất Hồng Sâm KGC 240g  Cao chiết xuất Hồng Sâm KGC 240g
4,800,000₫
 Cao địa sâm KGC 100g x 3 lọ  Cao địa sâm KGC 100g x 3 lọ
8,000,000₫
 Cao Hồng sâm KGC 168g  Cao Hồng sâm KGC 168g
1,250,000₫
 Kẹo cứng hồng sâm KGC 240g mới  Kẹo cứng hồng sâm KGC 240g mới
200,000₫
 Nước hồng sâm KGC 70ml x 30 gói  Nước hồng sâm KGC 70ml x 30 gói
1,400,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (150g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (150g/hộp) KGC
3,400,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (300g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (300g/hộp) KGC
8,700,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (600g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (600g/hộp) KGC
10,500,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (75g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (75g/hộp) KGC
2,555,000₫
 Viên hồng sâm KGC 60g (100viên)  Viên hồng sâm KGC 60g (100viên)
725,000₫