HỒNG SÂM

 Cao chiết xuất Hồng Sâm KGC 240g Cao chiết xuất Hồng Sâm KGC 240g
4,800,000₫
 Cao địa sâm KGC 100g x 3 lọ Cao địa sâm KGC 100g x 3 lọ
8,000,000₫
 Cao hồng sâm 365 240g x 2 lọ Cao hồng sâm 365 240g x 2 lọ
950,000₫
 Cao Hồng Sâm Bio 100g Cao Hồng Sâm Bio 100g
390,000₫
 Cao Hồng Sâm Bio 240g Cao Hồng Sâm Bio 240g
580,000₫
 Cao Hồng Sâm Bio 240g  x 3 lọ Cao Hồng Sâm Bio 240g  x 3 lọ
1,750,000₫
 Cao hồng sâm hộp gỗ đen 250g x 4 lọ Cao hồng sâm hộp gỗ đen 250g x 4 lọ
1,950,000₫
 Cao hồng sâm hộp gỗ đen 250g x2 lọ Cao hồng sâm hộp gỗ đen 250g x2 lọ
1,350,000₫
 Cao Hồng sâm KGC 168g Cao Hồng sâm KGC 168g
1,250,000₫
 Cao Hồng Sâm KGS Gold 150g Cao Hồng Sâm KGS Gold 150g
1,995,000₫
 Cao hồng sâm lên men Deadong (100g x 3 lọ) Cao hồng sâm lên men Deadong (100g x 3 lọ)
1,800,000₫
 Cao hồng sâm linh chi Pocheon 240g x 2 lọ Cao hồng sâm linh chi Pocheon 240g x 2 lọ
1,000,000₫
 Cao Thiên Sâm 240g  x 2 lọ Cao Thiên Sâm 240g  x 2 lọ
950,000₫
 Hồng sâm dạng bột KGS 60g x 3 lọ Hồng sâm dạng bột KGS 60g x 3 lọ
2,310,000₫