LƯƠNG SÂM - THIÊN SÂM - ĐỊA SÂM

 Hồng sâm khô Daedong 150g Grade 1 Hồng sâm khô Daedong 150g Grade 1
1,785,000₫
 Hồng sâm khô Daedong 300g Grade 1 Hồng sâm khô Daedong 300g Grade 1
2,625,000₫
 Hồng sâm khô Daedong 37.5g Grade 1 Hồng sâm khô Daedong 37.5g Grade 1
682,000₫
 Hồng sâm khô Daedong 600g Grade 1 Hồng sâm khô Daedong 600g Grade 1
9,000,000₫
 Hồng sâm khô Daedong 75g Grade 1 Hồng sâm khô Daedong 75g Grade 1
1,312,000₫
 Rễ hồng sâm Hàn Quốc Daedong 300g Rễ hồng sâm Hàn Quốc Daedong 300g
2,600,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CJK 37,5g (KGC) Sâm củ khô hop thiếc CJK 37,5g (KGC)
1,395,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (150g/hộp) KGC Sâm củ khô hop thiếc CKJ (150g/hộp) KGC
3,400,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (300g/hộp) KGC Sâm củ khô hop thiếc CKJ (300g/hộp) KGC
8,700,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (600g/hộp) KGC Sâm củ khô hop thiếc CKJ (600g/hộp) KGC
10,500,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (75g/hộp) KGC Sâm củ khô hop thiếc CKJ (75g/hộp) KGC
2,555,000₫