NHÂN SÂM TƯƠI

 Nhân sâm trọc / 1 kg  Nhân sâm trọc / 1 kg
1,650,000₫
 Nhân sâm tươi 5 củ / 1 kg  Nhân sâm tươi 5 củ / 1 kg
2,500,000₫
 Nhân sâm tươi 6 củ / 1 kg  Nhân sâm tươi 6 củ / 1 kg
2,400,000₫
 Nhân sâm tươi 7 củ / 1 kg  Nhân sâm tươi 7 củ / 1 kg
2,300,000₫
 Nhân sâm tươi 8 củ / 1 kg  Nhân sâm tươi 8 củ / 1 kg
2,000,000₫
 Nhân sâm tươi 9 - 10 củ / 1 kg  Nhân sâm tươi 9 - 10 củ / 1 kg
1,165,000₫
 Nhân sâm tươi hầm gà / 1 kg  Nhân sâm tươi hầm gà / 1 kg
1,400,000₫