NEW ARRIVALS

 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (150g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (150g/hộp) KGC
3,400,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (300g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (300g/hộp) KGC
8,700,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (600g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (600g/hộp) KGC
10,500,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CKJ (75g/hộp) KGC  Sâm củ khô hop thiếc CKJ (75g/hộp) KGC
2,555,000₫
 Sâm củ khô hop thiếc CJK 37,5g (KGC)  Sâm củ khô hop thiếc CJK 37,5g (KGC)
1,395,000₫
 Hạt Chia Túi Mỹ Nuvita (1Kg/Gói)  Hạt Chia Túi Mỹ Nuvita (1Kg/Gói)
100,000₫
 Hồng sâm khô Daedong 600g Grade 1  Hồng sâm khô Daedong 600g Grade 1
9,000,000₫
 Hồng sâm khô Daedong 75g Grade 1  Hồng sâm khô Daedong 75g Grade 1
1,312,000₫