Bào tử linh chi thực chất là những“ hạt giống”của nấm linh chi, có kích thước rất nhỏ (khoảng 5-8 μm) mắt thường không nhìn thấy được và không dễ cô lập.

Read more